51402251

LED TRAFO 12 & 24 VOLT

LED trafo voor LED verlichting in verschillende uitvoeringen en vermogens. Let op dat men voor LED verlichting gestabiliseerde voedingen nodig heeft. 

Er zijn verschillende trafo's voor binnen en buiten - met verschillende voltages en diverse vermogens. Wat wel belangrijk is dat U eerst de LED aansluit op de trafo en dan de spanning erop zet, doet men dit niet bestaat de kans dat de LED wordt opgeblazen. Let wel op dat bij LED er een plus en min is, draait men deze om brand de LED niet.

Als men het vermogen van de LED weet en de voltage kunt u zelf berekenen wat het vermogen is in Watt. Bijvoorbeeld 24 watt delen door 12 volt = 2 Amp, om een beetje over capaciteit te hebben vermenigvuldigd u dit met 1,5 = 3 Amp. Deze extra capaciteit wordt geadviseerd om de trafo niet altijd op vol vermogen te laten werken.

Hoe hoger het voltage hoe lager de stroom, voorbeeld: 24 watt op 12 volt is 2 Amp - 24 wat op 24 volt is 1 Amp.

!